top of page
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

PARTIAL MEMORIES

 

Jednoaktová opera pro 4 sólisty a komorní ansámbl

 

Jak se čas vzdaluje od naší minulosti a historie zatemňuje to, co jsme po sobě zanechali, zůstávají nám pouze Neúplné vzpomínky (Partial Memories). Opera sleduje hlavní postavu Judith, která cestuje sérií minulých událostí, které byly změněny, kompromitovány, zapomenuty nebo vymazány. Nejsou přitom ničím jiným než neúplnými vzpomínkami na současnost. Postava je odkazem jak na apokryfní příběh Judith a Holoferna, tak i na samotnou skladatelku. Opera je o vyrovnání se s neúplnými vzpomínkami na minulost, kde ani nevíme, co přesně chybí. Pro Judith jsou to zejména tvůrčí příspěvky matek a žen, které byly z historie vynechány. Umělecká díla, která byla zapomenuta, ale přesto existovala a ve své době rezonovala. Tyto kreativní činy poprvé vnímají postavy na jevišti svými vlastními hlasy. Zvuky z minulosti jsou shromažďovány, připomínány a znovu rozeznívány v přítomnosti. 

 

Název Partial Memories také odkazuje na alikvótní tóny (partial tones). Každá nota, která zazní, vyvolá řadu podtónů, které jsou téměř nepostřehnutelné, ale slouží k posílení původního tónu. Některé z těchto alikvót leží mezi tóny, na které jsme zvyklí. Přesto tyto harmonické rezonance existují, existovaly a budou v našem světě existovat i nadále. Věčně je vnímáme, ať už je slyšíme nebo ne, jsou tam. Všechny odstíny tónů rezonují ve virtuálním kontinuu. Opera je o vnímání a naslouchání těmto rezonancím. Podobně minulost, na kterou máme jen částečné vzpomínky, stále rezonuje, ať už si onen zdroj uvědomíme, pochopíme ho, nebo ho úplně vymažeme.

PREMIÉRA: 28. 6. 2022, Divadlo Antonína Dvořáka 

REŽIE: Viktorie Vášová

HUDBA: Judith Berkson
LIBRETO: Judith Berkson
DIRIGENT: Bruno Ferrandis
SCÉNA A KOSTÝMY: Natálie Rajnišová
SVĚTELNÝ DESIGN: Zewll

ÚČINKUJÍ: Mikaela Elson, soprán, Elliot Menard, mezzosoprán, Judith Berkson, alt, Vojtěch Šembera, baryton
Ostravská banda, mezinárodní komorní orchestr

FOTO: Martin Popelář
bottom of page