top of page
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

PUSTÝ OSTROV CHRÁNÍ 15.000 OBYVATEL

Ostrov jako mentální prostor. 

Pustý ostrov chrání 15.000 obyvatel je vizuálně-pohybové představení spojené s poslechem hudby jakožto svébytného prvku a s četbou z mapy a fiktivní kroniky Pustého ostrova. Představení je koncipované jako přehlídku kostýmů jednotlivých obyvatel, jejichž počet byl ustanoven na čísle 15. Také bylo do projektu zahrnuto 8 hudebníků, kteří pro představení vytvořili track na základě názvu, který jim byl určen. V tomto projektu se představí Zuzana Sceranková jako jediná performerka spolu s Natálií Rajnišovou, která jako obyvatel Coconatty reaguje zpěvěm a živou hrou na estonskou harfu na pohybovou složku. 

 

Ostrov je kus pevniny, menší než kontinent a větší než skála, který vystupuje z vody. Pustý může znamenat: neobydlený, jednotvárný, ponurý, chmurný, nudný. Je to samostatný izolovaný ekosystém, na kterém platí specifické zákonitosti.
Ostrovy představují z hlediska vývoje jedinců zvláštní prostředí. Z důvodu nedostatku potravy se tady například setkáváme s formou nanismů, anebo naopak kvůli absenci přirozeného predátora s formou gigantismů. Celá přehlídka je také doprovázena čtením z mapy- záchranné vesty, kterou diváci obdrží hned na začátku představení.

Obyvatelé jsou: 1. Ledovec, 2. Kyklop, 3. Ukazatel směru větru u přistávací dráhy, která protíná ostrov na dvě poloviny;  4. Ohýnek, 

5. Gigantická forma Pleurophyllum criniferum, 6. Umírající mořský živočich, 7. Zakrslý slon, 8. Coconatty, 9. Bludný balvan,10. Malý bludný balvan, 11. Zmrzlináři na pláži, 12. Hmyz, 13. Skřítek, 14. Barvoslepý obyvatel, 15. Poklad.


Pustý ostrov chrání 15.000 obyvatel si po formální stránce klade za cíl zkoumat, kde se setkává divadlo a vizuální umění. Styčným momentem je tu divák, pozorovatel, návštěvník Ostrova a samotné setkání s ním. Kde končí představení a kde začíná prohlížení kostýmu jako artefaktu, kdy se scénografie stává instalací, kdy je tělo nositelem kostýmu a kdy představitelem postavy a jakou roli v tom sehrává paralelně znějící soundtrack.

PREMIÉRA: 27.5. 2018, Prostor39

Pustý ostrov byl také představený v INI Gallery, FAIT GALLERY, v rámci 4+4 dny v pohybu, FOTOGRAF gallery

AUTORKY: Zuzana Sceranková, Natálie Rajnišová a Emílie Formanová
HUDB
A: Alfréd Schubert a Ján Mesány, Anders Christopherson, Honza Tomšů, Johannes van Bebber, Matthieu Fuentes,

Matyáš Bartoň, Michaela Švédová a Vojtěch Šaroun  

FOTO: Adéla Waldhauserová

GRAFIKA: Terezie Štindlová

bottom of page