top of page
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

PAVILON

Svět byl zasažen. Lidstvo ztratilo kontakt s přírodou. Oxid siřičitý, oxid uhelnatý, amoniak a chlorovodík zapříčinily postupnou atmosférickou korozi. Ta v kombinaci s olovem, které po válce pokrývalo 37% atmosféry, vytvořila silnou reakci a klesla k pevnině. Zvýšená hladina olova začala hubit veškerou vegetaci a zvířectvo.

Inscenace Pavilon je založena na ideji postapokalyptického světa a pohybuje se na hranici mezi broadwayovým tancem, dramatickými výstupy a vizuálně-akustickým zážitkem. Herci i diváci se dostávají do prostředí zasaženého katastrofou. Pozorujeme pohnuté osudy zaměstnanců institutu postkorozní fauny a flóry, kteří vyvíjejí nové druhy. Vytvářejí umělý potravinový řetězec, jehož zástupce je možné vidět během show. Komentovaná cvičení, krmení betonem, osvětlená terária, valící se kameny, sněhová korozní bouře, chlad, párky, jízda na Choleopovi didactylovi, nečekané zvraty, obnovená přátelství, vlajkový průvod.

PREMIÉRA: 16.12. 2016, divadlo Disk

AUTORSKÝ TÝM: Anežka Kalivodová, Natálie Rajnišová, Mikoláš Zika

HRAJÍ: Lumíra Přichystalová, Nataša Mikulová, Anita Gregorec, Dominik Migač, Julie Šurková, Martin Cikán, Ladislav Karda, Jan Strýček

HUDBA: Jiří Rouš

ANIMACE: Josef Lepša
FOTO: Nikolas Tušl
GRAFIKA: Terezie Štindlová
bottom of page