top of page
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

RUJÁNA: ŽENA V ČERVENÝCH ŠATECH, SKLÁNĚJÍCÍ SE MUŽ A POSTAVA S KLOBOUKEM OPŘENÁ O STROM PODÉL KŘÍDOVÝCH ÚTESŮ 

Autorský projekt zkoumá melancholii jedince v kontextu melancholické doby. Jakými prostředky a za jakých okolností lze propadnout melancholickému stavu? A kdy se melancholie zmocňuje člověka a kdy se pro ni člověk může svobodně rozhodnout? Představení je divadelní laboratoří, vytvářející kolektivní prostor pro individuální prožitek. Experiment s fotografií, vůněmi a přírodou v umělém prostoru umožňuje divákovi propadnout se do sebe sama a uvědomit si možné kvality i rizika melancholie, jež se vymyká všem temperamentům.

 

Křídové skály na Rujáně Caspara Davida Friedricha (podle kterých je projekt nazván) jsou inspirací díky svému zachycení zamrznutého času melancholického vytržení. Trojice postav je v něm uhranuta čímsi na dně propasti, co zůstává divákovi skryto, sklání se na křídové římse, jež se může kdykoli utrhnout, zatímco zbytek malby vyplňuje hluboký pohled na moře a výhled obepínající jilmy. Pohled městského člověka do krajiny, ať už přírodní nebo uměle vytvořené, je v projektu klíčovým motivem a východiskem k práci. Zajímavostí je, že Ostrov Rujána v historii figuroval jako magické místo, jehož bílé písečné pláže, koruny kaštanů, dubů, jilmů a topolů fascinovaly osobnosti jako Otto von Bismarcka, Adolfa Hitlera, Alberta Einsteina nebo právě Thomase Manna.

PREMIÉRA: 13.6. 2019, Kampus Hybernská

REŽIE: Ludvík Píza

SCÉNOGRAFIE A DRAMATURGIE: Natálie Rajnišová

HRAJÍ: Andrea Berecková, Anita Gregorec, Štěpán Lustyk 

FOTO: Natálie Rajnišová

bottom of page