top of page
  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon

PQ SQUAT / SKLENÍK

Pražské Quadriennale, 2015, Cihelná 

PQ Squat se v rámci mezinárodní výstavy scénografie stal ideálním místem trávení volného času, ve kterém hlavně studenti nalezli prostor pro diskuzi a zábavu. Prostor byl pojat jako velký byt, ve kterém je každé místnosti přidělena určitá funkce a od ní se pak odvíjí i její vizuální pojetí. Tyto funkce se mohly během PQ měnit. Návštěvník byl tak stále překvapován a zároveň udržován ve střehu a nejistotě. Nalezl zde například skleník, sklep, koupelnu, noclehárnu, domácí kapli, dětský pokoj, jídelnu, obrazárnu atd. V otevíracích hodinách výstavy PQ v Kavkově domě, probíhal mezi Cihelnou a Kavkovým domem live streaming videa, kdy se kamera náhodně (nebo zcela záměrně) pohybovala po místnostech a přenášela dění z PQ Squatu na obrazovky v Kavkově domě v expozici KALD DAMU. Pokud lidé na základě pozvání skrze video přišli do Cihelné ulice, stali se součástí obrazu přenášeného do Kafkova domu a ovlivňovali, co jiní návštěvníci v expozici viděli.

bottom of page